Operationer

Kirurgiske indgreb mod hyperhidrose

 

Behandling

Vær opmærksom på risiko for bivirkninger

I gennem tiden har man prøvet med forskellige kirurgiske metoder til at afhjælpe svedproblemer, særligt i forhold til sved på hænder og under armene. Hvis man overvejer kirurgi skal man altid før indgrebet være opmærksom på risikoen for bivirkninger.

Fjernelse af svedkirtler i armhuler

Ved denne metode fjernes svedkirtlerne ved hjælp af en udskrabning af svedkirtlerne i armhulerne. Der foretages enten et s-formet snit eller to snit på hver sin side af armhulen, hvorefter indersiden af huden skrabes fri for svedkirtler. Det er ikke sikkert, at behandlingen vil opnå at fjerne alle svedkirtlerne og afhjælpe svedproblemet. Ofte må patienter ind til gentagende operationer. Samtidig kan der være risiko for at efterlade store ar, infektionsdannelse samt føleforstyrrelser i det behandlede område.

Der findes ikke statistik over, hvorvidt patienter oplever kompensatorisk sved ved denne operation, men hvis de gør, er det ikke i samme invaliderende grad som de fleste sympatektomi patienter.

Sympatektomi operation

Denne operation anvendes til fjernelse af håndsved, ansigtssved samt ansigtsrødme. Under operationen overskæres det der kaldes grænsestrengen på et niveau, der vil forhindre nervesignalerne i at nå frem til svedkirtlerne på hænder samt ansigt. Dette er en permanent løsning for håndsved og ansigtssved, dog ses det desværre at 80-95 % af patienterne udvikler kompensatorisk sved.

Kompensatorisk sved

Kompensatorisk sved vil sige, at sveden rykker sig til nye områder, hvor patienter ikke tidligere har svedt, eksempelvis ryg, bryst, lysken og endda på knæene. Kompensatorisk sved kan være et livslangt handicap, der for mange er en større psykisk og fysisk belastning end den oprindelige hyperhidrose. Mange patienter fortyder operationen, da de ikke er blevet ordentligt informeret om de voldsomme bivirkninger. Man skal gøre sig store overvejelser over, om man vil løbe denne risiko for at flytte svedproblemet hen på flere og større områder.

I Sverige har man valgt at forbyde operationen grundet risiko for komplikationer og kompensatorisk sved.

Det frarådes patienter at få foretaget denne operation. I dag findes der flere behandlingsformer, der i mange tilfælde kan løse svedproblemet, uden at man skal løbe en risiko med store permanente bivirkninger, læs om de andre behandlingsmuligheder her på hjemmesiden.